[ Tin tức ]

Những cập nhật mới sau bảo trì ngày 23/11

22/11/2017

Để thỏa mộng xưng bá giang hồ của chư vị nhân sĩ, một vùng đất mới đang được mở ra hứa hẹn đầy những thách thức. Ai sẽ là người đầu tiên vượt qua các cửa ải, thu thập được các vật phẩm và trang bị quí hiếm. Hãy tham gia và trải nghiệm cùng Tiểu Nguyệt nào!

Sau bảo trì ngày 23/11 có các cập nhật mới và thay đổi sau:

♦ Phó Bản Đồ Long

♦ Cấp Vip Mới

♦ Tâm Pháp mới

Phó Bản Đồ Long

Giới thiệu:

♦ Đồ Long Ký là phụ bản tương tự như phụ bản Tuyệt Tình Cốc, lấy bối cảnh cốt truyện từ Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tham gia phụ bản, chư vị nhân sĩ có thể cùng các Tướng được chỉ định khác nhau theo từng cốt truyện để khám phá bí ẩn bên trong Đồ Long Ký.

 

♦ Phụ bản gồm 6 chương, mỗi chương sẽ có các màn chơi, độ khó và phần thưởng khác nhau.

♦ Để mở được mỗi chương, chư vị nhân sĩ cần thu thập các Manh Mối.

  • Manh Mối có thể đến Lễ quan để đổi.
  • Để đối Manh Mối cần sưu tầm và thu thập các Đồ Long Lệnh tương ứng.

Ví dụ: Manh Mối Thứ Nhất sẽ cần Tử Sắc Thạch và Đồ Long Lệnh (Thiên).

Phần thưởng:                

Tương ứng mỗi ải sẽ có các phần thưởng khác nhau:

Nội dung Tên vật phẩm


Thưởng lần đầu vượt ảiRương Tín Vật Đồ Long
Tín Vật Tướng
Trang Bị Đò Long
Đồ Long Lệnh
Đồ Giám Đồ Long
Thạch Hồn Đồ Long
Thưởng sau khi vượt ải thành công Đồ Long Lệnh

♦ Tùy theo từng chương sẽ nhận được các Đồ Long Lệnh khác nhau. Đồ Long Lệnh dùng để đổi các Manh Mối và các Vật Phẩm giá trị tại Lễ quan.

Hình ảnh Kỳ Trân Các

 

Giao diện đổi thưởng Lễ quan 

Lưu ý:

- Trang bị Đò Long là trang bị có chỉ số thấp hơn trang bị Đồ Long.

- Tiến cấp trang bị Đò Long lên phẩm Đỏ thì sẽ tiến cấp được thành trang bị Đồ Long phẩm Vàng.

Đồ Long Lệnh (Thiên) chỉ nhận được lần thưởng đầu khi vượt một số ải, ngoài ra thì phải mua Đồ Long Lệnh (Thiên) tại Kỳ Trân Các

Cấp VIP mới

Giới thiệu:

Huyền Thoại Võ Lâm đã mở thêm cấp Vip 16 và cấp Vip 17 để chư vị nhân sĩ có thể nhận được nhiều ưu đãi, phần thưởng, đặc quyền cao hơn cũng như có thêm nhiều nhiệm vụ thành tựu khi đạt được cấp. 

Tôn hiệu:

Vip 16

Vip 17

Thuộc tính:

♦ Khi sở hữu tôn hiệu Vip 16

♦ Khi sở hữu tôn hiệu Vip 17

Đặc quyền:

♦ Vip 16

♦ Vip 17

 

Tâm Pháp Mới

Sẽ có thêm 5 bộ sách tâm pháp mới cho chư vị nhân sĩ đam mê tu luyện.

Tên tâm pháp Hình ảnh
Bách Thảo Thuật
Du Long Quyết
Cuồng Ma Công
Quan Âm Quyết
Tỏa Nguyên Công

Chúc quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị, hành tẩu thuận buồm xuôi gió!

Tiểu Nguyệt kính báo.