Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm mới. Trước thềm năm mới, Tiểu Nguyệt xin kính chúc chư vị nhân sĩ của Kiều Phong Truyện một năm mới tràn đầy hạnh phúc và ngập tràn may mắn. Vui chơi nhưng cũng đừng quên ghé Kiều Phong Truyện để nhận quà năm mới nhé!

Thời gian

  • Từ 10:00 ngày 08/02/2018 đến 08:00 ngày 01/03/2018

Đối tượng

  • Tất cả quý nhân sĩ Kiều Phong Truyện

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Kiều Phong Truyện

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện quý nhân sĩ tham gia phụ bản ngày, tàng bảo đồ thưởng kết thúc ải có xác xuất nhận được vật phẩm sự kiện.
  • Một số vật phẩm sự kiện đặc biệt khác được bán trên Shop.
  • Thu thập đủ vật phẩm quý nhân sĩ có thể đến NPC lễ quan để đổi quà thưởng tương ứng siêu giá trị.

Phần thưởng

Lì xì Vinh Hoa

Tên vật phẩm

Số lượng

Trúc Diệp Thanh

1

Ngân Phiếu (10 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (1000 lượng)

1

Ngân Phiếu (5000 lượng)

1

Ngân Phiếu (1 vạn lượng)

1

Càn Quét Lệnh

5

Tinh Hồn

10

Búa Rèn

1

Rương Tâm Pháp III

1

Rương An Bang

1

Rương Huyền Tinh II

1

Rương Trang Bị Tím

1

Huyền Tinh 3

1

Huyền Tinh 4

1

Huyền Tinh 5

1

Huyền Tinh 6

1

Lì xì Phú Quý

Tên vật phẩm

Số lượng

Nữ Nhi Hồng

1

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (2 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (5 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (10 vạn lượng)

1

Càn Quét Lệnh

10

Tinh Hồn

10

Búa Rèn

2

Rương Tâm Pháp IV

2

Rương Định Quốc

1

Rương Huyền Tinh II

2

Rương Trang bị Tím

1

Huyền Tinh 5

1

Huyền Tinh 6

1

Huyền Tinh 7

1

Huyền Tinh 8

1

Lì xì Tài Lộc

Tên vật phẩm

Số lượng

Rương Huyền Tinh II

2

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

2

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

2

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Càn Quét Lệnh

5

Tinh Hồn

20

Tinh Hồn

50

Tinh Hồn

100

Thạch Hồn Đồ Long 1 (vũ khí)

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (vũ khí)

10

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

1

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

3

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

5

Búa Rèn

1

Búa Rèn

3

Búa Rèn

5

Nữ Nhi Hồng

1

Nữ Nhi Hồng

3

Nữ Nhi Hồng

5

Rương Bí Tịch 1

1

Rương Bí Tịch 2

1

Rương Vũ Khí Tím

1

Huyền Tinh 9

1

Huyền Tinh 10

1

Huyền Tinh 11

1

Huyền Tinh 12

1

Đồ Long Hộ Uyển 5

1

Đồ Long Đơn Đao 5

1

Đồ Long Kiếm 5

1

Đồ Long Bổng 5

1

Đồ Long Thương 5

1

Đồ Long Chùy 5

1

Đồ Long Cung 5

1

Đồ Long Ấn 5

1

Đồ Long Tiễn 5

1

Đồ Long Châm 5

1

Đồ Long Cầm 5

1

Đồ Long Trọng Kiếm 5

1

Đồ Long Khinh Y 5

1

Đồ Long Hạng Liên 5

1

Đồ Long Ngoa 5

1

Đồ Long Giới Chỉ 5

1

Thạch Hồn Ỷ Thiên 1 (vũ khí)

20

Thạch Hồn Ỷ Thiên 1 (vũ khí)

10

Ỷ Thiên Hộ Uyển 5

1

Ỷ Thiên Đơn Đao 5

1

Ỷ Thiên Kiếm 5

1

Ỷ Thiên Bổng 5

1

Ỷ Thiên Thương 5

1

Ỷ Thiên Chùy 5

1

Ỷ Thiên Cung 5

1

Ỷ Thiên Ấn 5

1

Ỷ Thiên Tiễn 5

1

Ỷ Thiên Châm 5

1

Ỷ Thiên Cầm 5

1

Ỷ Thiên Trọng Kiếm 5

1

Ỷ Thiên Khinh Y 5

1

Ỷ Thiên Hạng Liên 5

1

Ỷ Thiên Ngoa 5

1

Ỷ Thiên Giới Chỉ 5

1