Bản big update Kiều Phong Truyện sẽ "trình làng" 2 bộ trang bị mới cực hot, lần đầu tiên xuất hiện tại Huyền Thoại Võ Lâm.

Ỷ Thiên

Thuộc tính bộ trang bị:

  • (1/5) Hạn chế tương khắc +15%
  • (2/5) Kháng hiệu ứng xấu +75%
  • (3/5) Sát thương chuẩn +20%
  • (5/5) Tốc độ +25%
Loại trang bịHinh ảnh
Ỷ Thiên Hộ Uyển
Ỷ Thiên Khinh Y
Ỷ Thiên Hạng Liên
Ỷ Thiên Giới Chỉ
Ỷ Thiên Ngoa

Đồ Long

Thuộc tính bộ trang bị:

  • (1/5) Phát huy tương khắc +15%
  • (2/5) Bỏ qua né tránh +35%
  • (3/5) Sát thương chuẩn +25%
  • (5/5) Tốc độ +20%
Loại trang bịHình ảnh
Đồ Long Kiếm
Đồ Long Khinh Y
Đồ Long Hạng Liên
Đồ Long Giới Chỉ
Đồ Long Ngoa