Sẽ có những thay đổi hợp lý trong các phần quà cuả một số hoạt động cùng những điều chỉnh phù hợp khác, chư vị nhân sĩ theo dõi nhé:

Thay đổi phần quà

Hoạt động Truy Nã

- Boss cấp 35 trở lên, khiêu chiến thành công lật thẻ sẽ nhận được Đồ Phổ hoặc Thạch Hồn Bộ Trang Bị Sát Tâm.

Shop đổi thưởng Hắc Báo Lôi Đài

- Thay vật phẩm trong Shop Hắc Báo Lôi Đài từ Thạch Hồn Hiệp Cốt bằng Thạch Hồn An Bang và Thạch Hồn Định Quốc.

Shop đổi thưởng Tỷ Võ

- Thêm vật phẩm Thạch Hồn Nhu Tình 2 vào Shop đổi thưởng Tỷ Võ.

Shop đổi thưởng Tống Kim

- Thay vật phẩm trong Shop Hắc Báo Lôi Đài từ Thạch Hồn Hiệp Cốt 3 và Thạch Hồn Nhu Tình 2 bằng Thạch Hồn Định Quốc và Thạch Hồn Sát Tâm.

Boss Bang

- Từ Boss 3 trở đi, khiêu chiến thành công sẽ nhận được Thạch Hồn Bộ Trang Bị An Bang.

Điều chỉnh khác

- Fix lỗi lễ bái Võ Lâm Minh Chủ.