Không biết quý nhân sĩ đã từng chơi game Slot Machine chưa?

Có một sự kiện cực kỳ hấp dẫn với phần thưởng hậu hĩnh đang chờ chư vị khám phá:

Giới thiệu

- Đây là minigame mô phỏng theo game Slot Machine (3x5) với 9 lines.

- Quý nhân sĩ sử dụng KNB để quay.

- Nếu giành được phần thắng, quý nhân sĩ sẽ nhận được KNB tương ứng với mức cược.

- Nếu không thắng cuộc, quý nhân sĩ sẽ bị mất KNB đã cược.

Cách chơi

  • Chọn số dòng cược:

- Khi chọn cược n dòng, có nghĩa là quý nhân sĩ đang cược vào các dòng từ 1 đến n.

- Chư vị nhân sĩ không được chọn chỉ định dòng thứ x.

  • Chọn số tiền cược:

Số KNB tiêu mỗi lần quay = Số dòng cược x Số tiền cược

- Nhấn QUAY sẽ sử dụng toàn bộ số KNB đã cược, đồng thời dựa trên vận may có thể mang đến vô số tài vận.

  • Nguyên tắc trúng thưởng:

- Nếu trên dòng quý nhân sĩ đã cược có các biểu tượng liền kề phù hợp với quy định sẽ tính là trúng thưởng.

- Biểu tượng trúng được tính từ cột đầu tiên bên trái.

- Biểu tượng Ngũ Hành có giá trị thay thế Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ nếu đứng ở giữa dòng.

- Biểu tượng Tứ Tượng có giá trị thay thế Thanh Long - Chu Tước - Bạch Hổ - Huyền Vũ nếu đứng ở giữa dòng.

Ví dụ:
  • Kim - Kim - Ngũ Hành = 3 Kim nhưng Ngũ Hành - Kim - Kim không tính là 3 Kim.

- Khi cược giá trị 250 KNB nếu dòng cược không trúng sẽ nhận thưởng an ủi một vật phẩm ngẫu nhiên tương ứng với biểu tượng. Tương tự như vậy, quý nhân sĩ sẽ nhận được 2 vật phẩm ngẫu nhiên nếu cược giá trị 500 KNB.

Biểu tượng

Vật phẩm thưởng tương ứng

Số lượng

Kim

Ngân phiếu 10 Vạn Lượng

1

Mộc

Linh Đan Cấp 3

1

Thủy

Tinh Hồn

10

Hỏa

Búa Rèn

1

Thổ

Huyền Tinh 3

1

Ngũ Hành

Rương Càn Quét Lệnh (99)

1

Thanh Long

Thạch Hồn Ỷ Thiên (Hạng Liên)

1

Bạch Hổ

Thạch Hồn Ỷ Thiên (Giày)

1

Chu Tước

Thạch Hồn Ỷ Thiên ( Giới Chỉ)

1

Huyền Vũ

Thạch Hồn Ỷ Thiên (Y Phục)

1

Tứ Tượng

Thạch Hồn Ỷ Thiên (Vũ Khí)

1

- Quỹ tích lũy bắt đầu từ 200.000 KNB và sẽ tích lũy thêm 5% giá trị các lần cược thất bại.

- Quý nhân sĩ trúng 5 biểu tượng Tứ Tướng sẽ nhận 80% giá trị quỹ tích lũy hiện tại.