Chư vị nhân sĩ thân mến,

     Tuần này chúng ta vẫn còn sự kiện mừng sinh nhật 1 tuổi Huyền Thoại Võ Lâm. Hãy cùng tham gia chào đón sự kiện ý nghĩa, đánh dấu quãng thời gian gắn liền từ thời điểm ra mắt máy chủ mới Kiều Phong cho đến những lần cập nhật phiên bản mới và gần đây nhất là phụ bản Đồ Long Ký cùng nhiều loại tâm pháp mới. Một khoảng thời gian mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách đến những khoảnh khắc ngọt ngào bùng nổ.

     Chào mừng sinh nhật Huyền Thoại Võ Lâm tròn 1 tuổi, Tiểu Nguyệt xin gửi đến quý đại hiệp gần xa chuỗi sự kiện Mừng Sinh Nhật với vô số phần thưởng quý giá như sau:

Thời gian

  • Từ 12:00 ngày 22/03 đến 8:00 ngày 05/04/2018

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Kiều Phong Truyện

Đối tượng

  • Tất cả quý nhân sĩ Kiều Phong Truyện

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia phụ bản ngày, tàng bảo đồ thưởng kết thúc ải có xác xuất nhận được vật phẩm sự kiện.
  • Một số vật phẩm sự kiện đặc biệt khác được bán trên Shop.
  • Thu thập đủ vật phẩm người chơi có thể đến NPC lễ quan để đổi quà thưởng tương ứng siêu giá trị.

Phần thưởng

Pháo hoa sinh nhật

Tên vật phẩm

Số lượng

Trúc Diệp Thanh

1

Ngân Phiếu (10 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (1000 lượng)

1

Ngân Phiếu (5000 lượng)

1

Ngân Phiếu (1 vạn lượng)

1

Càn Quét Lệnh

5

Tinh Hồn

10

Búa Rèn

1

Rương Tâm Pháp III

1

Rương An Bang

1

Rương Huyền Tinh II

1

Rương Trang Bị Tím

1

Huyền Tinh 3

1

Huyền Tinh 4

1

Huyền Tinh 5

1

Huyền Tinh 6

1

Lì xì sinh nhật

Tên vật phẩm

Số lượng

Nữ Nhi Hồng

1

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (2 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (5 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (10 vạn lượng)

1

Càn Quét Lệnh

10

Tinh Hồn

10

Búa Rèn

2

Rương Tâm Pháp IV

2

Rương Định Quốc

1

Rương Huyền Tinh II

2

Rương Trang bị Tím

1

Huyền Tinh 5

1

Huyền Tinh 6

1

Huyền Tinh 7

1

Huyền Tinh 8

1

Hộp quà sinh nhật

Tên vật phẩm

Số lượng

Rương Huyền Tinh III

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

2

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

2

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Càn Quét Lệnh

5

Tinh Hồn

20

Tinh Hồn

50

Tinh Hồn

100

Thạch Hồn Đồ Long 1 (vũ khí)

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (vũ khí)

10

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

1

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

3

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

5

Búa Rèn

1

Búa Rèn

3

Búa Rèn

5

Nữ Nhi Hồng

1

Nữ Nhi Hồng

3

Nữ Nhi Hồng

5

Rương Bí Tịch 1

1

Rương Bí Tịch 2

1

Rương Vũ Khí Tím

1

Huyền Tinh 9

1

Huyền Tinh 10

1

Huyền Tinh 11

1

Huyền Tinh 12

1

Đồ Long Hộ Uyển 5

1

Đồ Long Đơn Đao 5

1

Đồ Long Kiếm 5

1

Đồ Long Bổng 5

1

Đồ Long Thương 5

1

Đồ Long Chùy 5

1

Đồ Long Cung 5

1

Đồ Long Ấn 5

1

Đồ Long Tiễn 5

1

Đồ Long Châm 5

1

Đồ Long Cầm 5

1

Đồ Long Trọng Kiếm 5

1

Đồ Long Khinh Y 5

1

Đồ Long Hạng Liên 5

1

Đồ Long Ngoa 5

1

Đồ Long Giới Chỉ 5

1

Thạch Hồn Ỷ Thiên 1 (vũ khí)

20

Thạch Hồn Ỷ Thiên 1 (vũ khí)

10

Ỷ Thiên Hộ Uyển 5

1

Ỷ Thiên Đơn Đao 5

1

Ỷ Thiên Kiếm 5

1

Ỷ Thiên Bổng 5

1

Ỷ Thiên Thương 5

1

Ỷ Thiên Chùy 5

1

Ỷ Thiên Cung 5

1

Ỷ Thiên Ấn 5

1

Ỷ Thiên Tiễn 5

1

Ỷ Thiên Châm 5

1

Ỷ Thiên Cầm 5

1

Ỷ Thiên Trọng Kiếm 5

1

Ỷ Thiên Khinh Y 5

1

Ỷ Thiên Hạng Liên 5

1

Ỷ Thiên Ngoa 5

1

Ỷ Thiên Giới Chỉ 5

1

Bánh sinh nhật

Tên vật phẩm

Cường hóa

Số lượng

Đồ Long Hộ Uyển 7

+30

1

Đồ Long Đơn Đao 7

+30

1

Đồ Long Kiếm 7

+30

1

Đồ Long Bổng 7

+30

1

Đồ Long Thương 7

+30

1

Đồ Long Chùy 7

+30

1

Đồ Long Cung 7

+30

1

Đồ Long Ấn 7

+30

1

Đồ Long Tiễn 7

+30

1

Đồ Long Châm 7

+30

1

Đồ Long Cầm 7

+30

1

Đồ Long Trọng Kiếm 7

+30

1

Đồ Long Khinh Y 7

+30

1

Đồ Long Hạng Liên 7

+30

1

Đồ Long Ngoa 7

+30

1

Đồ Long Giới Chỉ 7

+30

1

Lưu ý

Đối với phần thưởng Bánh sinh nhật khi mở ra chư vị nhân sĩ được chọn ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm trên.