Tiêu dùng KNB thôi mà cũng có quà nhé! Sự kiện hấp dẫn như vậy, chư vị nhân sĩ chớ bỏ qua!

Thời gian

  • Từ 10:00 ngày 26/04 đến 23:59 ngày 02/05/2018

Đối tượng

  • Tất cả quý nhân sĩ Kiều Phong Truyện.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, chư vị nhân sĩ tiêu dùng KNB đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng.
  • Quý nhân sĩ đạt mốc cao hơn sẽ nhận được tất cả phần thưởng trước đó. 

Phần thưởng

Tiêu phí

Vật phẩm thưởng

Số lượng

500

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Càn Quét Lệnh

5

Rương Huyền Tinh I

5

1000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Càn Quét Lệnh

10

Rương Huyền Tinh I

10

2000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

4

Càn Quét Lệnh

15

Rương Huyền Tinh II

5

5000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

8

Càn Quét Lệnh

20

Rương Huyền Tinh II

7

Tinh Hồn

30

10000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

15

Càn Quét Lệnh

25

Rương Huyền Tinh II

10

Tinh Hồn

50

20000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

30

Càn Quét Lệnh

30

Rương Huyền Tinh II

15

Tinh Hồn

100

50000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

50

Càn Quét Lệnh

35

Rương Huyền Tinh III

5

Tinh Hồn

200

800000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

100

Càn Quét Lệnh

40

Rương Huyền Tinh III

7

Tinh Hồn

300

100000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

150

Rương Huyền Tinh III

10

Tinh Hồn

500

Búa Rèn

10

150000

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

200

Rương Huyền Tinh III

15

Tinh Hồn

1000

Búa Rèn

15