Phần quà sẽ càng hậu hĩnh khi chư vị nhân sĩ nạp KNB đạt đủ mốc!

 

Thời gian

  • Từ 10:00 ngày 26/04 đến 23:59 ngày 02/05/2018

Đối tượng

  • Tất cả quý nhân sĩ Kiều Phong Truyện.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ nạp đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng.
  • Quý nhân sĩ đạt mốc cao hơn sẽ nhận được tất cả phần thưởng trước đó.

Phần thưởng

Mốc Nạp

Vật Phẩm Thưởng

Số Lượng

500

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Rương Trang bị vũ uy +10

1

Tinh Hồn

100

Huyền Tinh 8

1

1000

Thạch Hồn Vô Danh

40

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Tinh Hồn

200

Huyền Tinh 8

3

2000

Đồ Long Kiếm 4

1

Tinh Hồn

300

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Huyền Tinh 9

1

5000

Hàn Thế Trung

30

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

5

Búa Rèn

10

Vô Danh Giới Chỉ 5

1

Huyền Tinh 9

2

10000

Hàn Thế Trung

60

Bách Thảo Thuật (hồi phục & hiệu ứng)

1

Búa Rèn

15

Huyền Tinh 9

3

Tinh Hồn

600

20000

Hàn Thế Trung

90

Huyền Tinh 10

2

Bách Thảo Thuật (hồi phục & hiệu ứng)

2

Búa Rèn

20

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

20

50000

Hàn Thế Trung

120

Huyền Tinh 11

2

Bách Thảo Thuật (hồi phục & hiệu ứng)

3

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

30

Búa Rèn

30

100000

Hàn Thế Trung

200

Huyền Tinh 12

2

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

50

Bách Thảo Thuật (hồi phục & hiệu ứng)

5

Nê Thu Công (Thượng)

1