Mừng bản big update Kiều Phong Truyện ra mắt, sự kiện Online giờ Vàng sẽ có những phần quà hấp dẫn hơn thường lệ, chư vị nhân sĩ nhớ canh đúng giờ để vào nhận quà nhé!

Thời gian 

  • Từ 00:00 ngày 24/08 đến 23:59 ngày 30/08/2017.

Đối tượng

  • Tất cả quý nhân sĩ Huyền Thoại Võ Lâm.

Nội dung

  • Mỗi ngày có hai thời điểm giờ vàng từ 11:00 - 13:00 và 20:00 - 22:00 để chư vị nhân sĩ đăng nhập vào game Huyền Thoại Võ Lâm nhận thưởng.
  • Trong thời gian giờ Vàng, quý nhân sĩ tiến hành đăng nhập lại game sẽ xuất hiện icon sự kiện online.
  • Khi online đủ các mốc thời gian, sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị.

Phần thưởng

Mốc Online

Vật phẩm thưởng

Số lượng

5 phút

Ngân Phiếu 50 Vạn Lượng

1

10 phút

Tinh Hồn

200

20 phút

Nữ Nhi Hồng

1

30 phút

Hoạt Khí Tán (120)

1

60 phút

Huyền Tinh 7

1

KNB

100