Cùng sống lại không khí hào hùng, oanh liệt trong những ngày khởi nghĩa của dân tộc Việt Nam với sự kiện "Cách Mạng Tháng 8". Rất nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón chư vị nhân sĩ!

Thông tin như thế nào, xin mời chư vị theo dõi:

Thời gian

  • Từ 10:00 ngày 23/08 đến 23:59 ngày 29/08/2018.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Huyền Thoại Võ Lâm.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, nhân sĩ tham gia phụ bản ngày, tàng bảo đồ thưởng kết thúc ải có xác xuất nhận được vật phẩm sự kiện.
  • Một số vật phẩm sự kiện đặc biệt khác được bán trên Shop Lôi Đài, Shop Tỷ Võ và Kỳ Trân Các.
  • Thu thập đủ vật phẩm nhân sĩ có thể đến NPC lễ quan để đổi quà thưởng tương ứng siêu giá trị.

Phần thưởng

  • Quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được những gói quà cực hot. 

Qùa Khởi Nghĩa

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

1

Trúc Diệp Thanh

1

2

Ngân Phiếu (10 vạn lượng)

1

3

Ngân Phiếu (1000 lượng)

1

4

Ngân Phiếu (5000 lượng)

1

5

Ngân Phiếu (1 vạn lượng)

1

6

Càn quét lệnh

5

7

Tinh Hồn

10

8

Búa Rèn

1

9

Rương Tâm Pháp III

1

10

Rương An Bang

1

11

Rương Huyền Tinh II

1

12

Rương Trang Bị Tím

1

13

Huyền Tinh 3

1

14

Huyền Tinh 4

1

15

Huyền Tinh 5

1

16

Huyền Tinh 6

1

Quà Chiến Thắng

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

1

Nữ Nhi Hồng

1

2

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

3

Ngân Phiếu (2 vạn lượng)

1

4

Ngân Phiếu (5 vạn lượng)

1

5

Ngân Phiếu (10 vạn lượng)

1

6

Càn quét lệnh

10

7

Tinh Hồn

10

8

Búa Rèn

2

9

Rương Tâm Pháp IV

2

10

Rương Định Quốc

1

11

Rương Huyền Tinh II

2

12

Rương Trang bị Tím

1

13

Huyền Tinh 5

1

14

Huyền Tinh 6

1

15

Huyền Tinh 7

1

16

Huyền Tinh 8

1

Quà Độc Lập

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

1

Rương Huyền Tinh III

1

2

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

3

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

4

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

5

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

6

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

2

7

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

2

8

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

9

Càn quét lệnh

5

10

Tinh Hồn

20

11

Tinh Hồn

50

12

Tinh Hồn

100

13

Thạch Hồn Đồ Long 1 (vũ khí)

20

14

Thạch Hồn Đồ Long 1 (vũ khí)

10

15

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

1

16

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

3

17

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

5

18

Búa Rèn

1

19

Búa Rèn

3

20

Búa Rèn

5

21

Nữ Nhi Hồng

1

22

Nữ Nhi Hồng

3

23

Nữ Nhi Hồng

5

24

Rương Bí Tịch 1

1

25

Rương Bí Tịch 2

1

26

Rương Vũ Khí Tím

1

27

Huyền Tinh 9

1

28

Huyền Tinh 10

1

29

Huyền Tinh 11

1

30

Huyền Tinh 12

1

31

Đồ Long Hộ Uyển 5

1

32

Đồ Long Đơn Đao 5

1

33

Đồ Long Kiếm 5

1

34

Đồ Long Bổng 5

1

35

Đồ Long Thương 5

1

36

Đồ Long Chùy 5

1

37

Đồ Long Cung 5

1

38

Đồ Long Ấn 5

1

39

Đồ Long Tiễn 5

1

40

Đồ Long Châm 5

1

41

Đồ Long Cầm 5

1

42

Đồ Long Trọng Kiếm 5

1

43

Đồ Long Khinh Y 5

1

44

Đồ Long Hạng Liên 5

1

45

Đồ Long Ngoa 5

1

46

Đồ Long Giới Chỉ 5

1

47

Thạch Hồn Ỷ Thiên 1 (vũ khí)

20

48

Thạch Hồn Ỷ Thiên 1 (vũ khí)

10

49

Ỷ Thiên Hộ Uyển 5

1

50

Ỷ Thiên Đơn Đao 5

1

51

Ỷ Thiên Kiếm 5

1

52

Ỷ Thiên Bổng 5

1

53

Ỷ Thiên Thương 5

1

54

Ỷ Thiên Chùy 5

1

55

Ỷ Thiên Cung 5

1

56

Ỷ Thiên Ấn 5

1

57

Ỷ Thiên Tiễn 5

1

58

Ỷ Thiên Châm 5

1

59

Ỷ Thiên Cầm 5

1

60

Ỷ Thiên Trọng Kiếm 5

1

61

Ỷ Thiên Khinh Y 5

1

62

Ỷ Thiên Hạng Liên 5

1

63

Ỷ Thiên Ngoa 5

1

64

Ỷ Thiên Giới Chỉ 5

1

Quà Cách Mạng Tháng 8

  • Mở rương được chọn 1 trong các vật phẩm:

STT

Tên vật phẩm

Số lượng

Cường hóa

1

Ỷ Thiên Hộ Uyển 7

1

+34

2

Ỷ Thiên Đơn Đao 7

1

+34

3

Ỷ Thiên Kiếm 7

1

+34

4

Ỷ Thiên Bổng 7

1

+34

5

Ỷ Thiên Thương 7

1

+34

6

Ỷ Thiên Chùy 7

1

+34

7

Ỷ Thiên Cung 7

1

+34

8

Ỷ Thiên Ấn 7

1

+34

9

Ỷ Thiên Tiễn 7

1

+34

10

Ỷ Thiên Châm 7

1

+34

11

Ỷ Thiên Cầm 7

1

+34

12

Ỷ Thiên Trọng Kiếm 7

1

+34

13

Ỷ Thiên Khinh Y 7

1

+34

14

Ỷ Thiên Hạng Liên 7

1

+34

15

Ỷ Thiên Ngoa 7

1

+34

16

Ỷ Thiên Giới Chỉ 7

1

+34