Chư vị nhân sĩ nhớ canh đúng giờ để vào game nhận quà nhé! Online giờ Vàng là một sự kiện hấp dẫn không thể bỏ qua!

Thời gian 

  • Từ 10:00 ngày 22/02 đến 23:59 ngày 28/02/2018.

Đối tượng

  • Tất cả quý nhân sĩ Kiều Phong Truyện.

Nội dung

  • Mỗi ngày có hai thời điểm giờ vàng từ 11:00 - 13:00 và 20:00 - 22:00 để chư vị nhân sĩ đăng nhập vào game Kiều Phong Truyện nhận thưởng.
  • Trong thời gian giờ Vàng, quý nhân sĩ tiến hành đăng nhập lại game sẽ xuất hiện icon sự kiện online.
  • Khi online đủ các mốc thời gian, sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị.

Phần thưởng

Mốc Online

Vật phẩm thưởng

Số lượng

5 phút

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

10 phút

Tinh Hồn

200

20 phút

Nữ Nhi Hồng

1

30 phút

Hoạt Khí Tán (120)

1

60 phút

Huyền Tinh 7

1

KNB

100

Lì Xì Tài Lộc

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1