Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày Giỗ tổ mồng mười tháng ba

Khắp miền truyền mãi câu ca

Nước non vẫn nước non nhà ngàn năm

     

Chư vị nhân sĩ Huyền Thoại Võ lâm sẽ được gợi nhớ về không khí lễ hội của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thông qua chuỗi sự kiện Dòng Máu Lạc Hồng vô cùng thú vị.

Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian

  • Từ 10:00 ngày 19/04 đến 23:59 ngày 25/04/2018

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Kiều Phong Truyện

Đối tượng

  • Tất cả quý nhân sĩ Kiều Phong Truyện

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia phụ bản ngày, tàng bảo đồ thưởng kết thúc ải có xác xuất nhận được vật phẩm sự kiện.
  • Một số vật phẩm sự kiện đặc biệt khác được bán trên Shop Lôi Đài, Shop Tỷ Võ và Kỳ Trân Các.
  • Thu thập đủ vật phẩm người chơi có thể đến NPC lễ quan để đổi quà thưởng tương ứng siêu giá trị.

Phần thưởng

Bánh Giầy

Tên vật phẩm

Số lượng

Trúc Diệp Thanh

1

Ngân Phiếu (10 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (1000 lượng)

1

Ngân Phiếu (5000 lượng)

1

Ngân Phiếu (1 vạn lượng)

1

Càn quét lệnh

5

Tinh Hồn

10

Búa Rèn

1

Rương Tâm Pháp III

1

Rương An Bang

1

Rương Huyền Tinh II

1

Rương Trang Bị Tím

1

Huyền Tinh 3

1

Huyền Tinh 4

1

Huyền Tinh 5

1

Huyền Tinh 6

1

Bánh Chưng

Tên vật phẩm

Số lượng

Nữ Nhi Hồng

1

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (2 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (5 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (10 vạn lượng)

1

Càn Quét Lệnh

10

Tinh Hồn

10

Búa Rèn

2

Rương Tâm Pháp IV

2

Rương Định Quốc

1

Rương Huyền Tinh II

2

Rương Trang Bị Tím

1

Huyền Tinh 5

1

Huyền Tinh 6

1

Huyền Tinh 7

1

Huyền Tinh 8

1

Mâm Ngũ Quả

Tên vật phẩm

Số lượng

Rương Huyền Tinh III

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

1

Ngân Phiếu (20 vạn lượng)

2

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

2

Ngân Phiếu (100 vạn lượng)

2

Càn Quét Lệnh

5

Tinh Hồn

20

Tinh Hồn

50

Tinh Hồn

100

Thạch Hồn Đồ Long 1 (vũ khí)

20

Thạch Hồn Đồ Long 1 (vũ khí)

10

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

1

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

3

Ly Biệt (Tử Sắc Thạch)

5

Búa Rèn

1

Búa Rèn

3

Búa Rèn

5

Nữ Nhi Hồng

1

Nữ Nhi Hồng

3

Nữ Nhi Hồng

5

Rương Bí Tịch 1

1

Rương Bí Tịch 2

1

Rương Vũ Khí Tím

1

Huyền Tinh 9

1

Huyền Tinh 10

1

Huyền Tinh 11

1

Huyền Tinh 12

1

Đồ Long Hộ Uyển 5

1

Đồ Long Đơn Đao 5

1

Đồ Long Kiếm 5

1

Đồ Long Bổng 5

1

Đồ Long Thương 5

1

Đồ Long Chùy 5

1

Đồ Long Cung 5

1

Đồ Long Ấn 5

1

Đồ Long Tiễn 5

1

Đồ Long Châm 5

1

Đồ Long Cầm 5

1

Đồ Long Trọng Kiếm 5

1

Đồ Long Khinh Y 5

1

Đồ Long Hạng Liên 5

1

Đồ Long Ngoa 5

1

Đồ Long Giới Chỉ 5

1

Thạch Hồn Ỷ Thiên 1 (vũ khí)

20

Thạch Hồn Ỷ Thiên 1 (vũ khí)

10

Ỷ Thiên Hộ Uyển 5

1

Ỷ Thiên Đơn Đao 5

1

Ỷ Thiên Kiếm 5

1

Ỷ Thiên Bổng 5

1

Ỷ Thiên Thương 5

1

Ỷ Thiên Chùy 5

1

Ỷ Thiên Cung 5

1

Ỷ Thiên Ấn 5

1

Ỷ Thiên Tiễn 5

1

Ỷ Thiên Châm 5

1

Ỷ Thiên Cầm 5

1

Ỷ Thiên Trọng Kiếm 5

1

Ỷ Thiên Khinh Y 5

1

Ỷ Thiên Hạng Liên 5

1

Ỷ Thiên Ngoa 5

1

Ỷ Thiên Giới Chỉ 5

1

Lưu ý:

Các vật phẩm sự kiện mới cần làm UI mới: Gạo Nếp, Muối, Thịt lợn, Đậu xanh, Hoa Thơm, Trái Ngọt, Hương, Rượu, Bánh Giầy, Bánh Chưng, Mâm Ngũ Quả.

Trong đó 3 vật phẩm: Bánh Giầy, Bánh Chưng, Mâm Ngũ Quả là vật phẩm dạng cơ chế gói tỉ lệ.