Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị chỉ cần đăng nhập liên tục và thực hiện chuỗi yêu cầu là sẽ nhận được những phần thưởng cực hấp dẫn!

Thời gian

  • Từ 10:00 ngày 12/07/2018 đến 23:59 ngày 18/07/2018

Đối tượng

  • Tất cả quý nhân sĩ Kiều Phong Truyện.

Nội dung

Trong 1 tuần sự kiện, chư vị cần đăng nhập liên tục và thực hiện chuỗi yêu cầu để nhận thưởng.

  • Trường hợp quý nhân sĩ đăng nhập vào game không liên tục:

- Ngày đầu tiên của sự kiện, nhân sĩ online

- Ngày thứ hai của sự kiện, nhân sĩ không online

- Ngày thứ ba của sự kiện, nhân sĩ online -> cần thực hiện yêu cầu ngày 3

  • Trường hợp quý nhân sĩ hoàn thành yêu cầu ngày nhưng chưa nhận thưởng: miễn sự kiện còn thì qua ngày vẫn có thể nhận thưởng.

Phần thưởng 

Mốc

Điều kiện

Vật phẩm thưởng

Số lượng

Ngày 1

Thu Thập 500000 ngân lượng

Càn Quét Lệnh

20

tẩy tuỷ đan

10

nữ nhi hồng

1

Búa rèn

1

tinh hồn

100

Ngày 2

Nạp 200 KNB

Càn Quét Lệnh

50

nữ nhi hồng

1

Thạch Hồn Huyền Thiết 1 (Y Phục)

30

Ngân Phiếu (50 vạn lượng)

1

Huyền Tinh 8

2

Ngày 3

Dùng 1000 KNB

Càn Quét Lệnh

80

nữ nhi hồng

1

Thạch Hồn Huyền Thiết 1 (Giày)

150

Huyền tinh 8

1

Búa rèn

3

Ngày 4

Tham gia 14 lần PLĐ

Càn Quét Lệnh

80

nữ nhi hồng

1

tinh hồn

150

Búa rèn

3

Huyền tinh 7

1

Ngày 5

Cường hoá 20 trang bị bất kì

Càn Quét Lệnh

100

nữ nhi hồng

1

Thạch Hồn Huyền Thiết 1 (Giới Chỉ)

50

Búa rèn

3

Huyền tinh 8

1

Ngày 6

Nạp 1000 KNB

Càn Quét Lệnh

100

nữ nhi hồng

1

Thạch Hồn Huyền Thiết 1 (Vũ Khí)

100

Búa rèn

5

huyền tinh 10

1

Ngày 7

Dùng 2000 KNB

Càn Quét Lệnh

100

nữ nhi hồng

1

Thạch Hồn Huyền Thiết 1 (Hạng Liên)

100

Búa rèn

5

huyền tinh 9

2