Khuyến mãi nạp KNB vừa đến sẽ khuấy động không khí cực hot tại Kiều Phong Truyện!  

Thời gian

  • Từ 10:00 ngày 12/07 đến 23:59 ngày 18/07/2018.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Kiều Phong Truyện.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, chư vị nhân sĩ nạp KNB sẽ nhận thêm 100% khuyến mãi ở lần nạp đầu.
  • Áp dụng cho từng gói nạp cụ thể.
  • Mỗi gói khi người chơi quy đổi KNB vào game lần đầu tiên được hưởng 100% khuyến mãi.
Lưu ý
  • Sự kiện khuyến mãi reset theo ngày.
  • Ví dụ

- Ngày 19/04, quý nhân sĩ nạp gói 100.000đ sẽ nhận được 2000 KNB ingame, trong đó 1000 KNB có tính Vip và 1000 KNB không tính Vip.

- Ngày 20/04 quý nhân sĩ tiếp tục nạp gói 100.000đ sẽ vẫn nhận được 2000 KNB ingame trong đó 1000 KNB có tính Vip và 1000 KNB không tính Vip.